คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เล่าเรื่องของเล่นของสะสม(ของจิ๋ว)เจ้านายในราชสำนัก
กิจกรรมปี 2565

18 ก.พ. 2565

เล่าเรื่องของเล่นของสะสม(ของจิ๋ว)เจ้านายในราชสำนัก

344 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง เล่าเรื่องของเล่น ของสะสม (ของจิ๋ว) เจ้านายในราชสำนัก

 

๑๒.๓๐   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

๑๓.๓๐   การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เล่าเรื่องของเล่น ของสะสม (ของจิ๋ว) เจ้านายในราชสำนัก

  • ขนบธรรมเนียมการสะสมของเล่น (ของจิ๋ว) เจ้านายในราชสำนัก

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

  • เล่าเรื่องของสะสม ของเล่น (ของจิ๋ว) ของคุณยายในวัง (เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕)

วิทยากรโดย ทันตแพทย์หญิง พิมสวาท วัฒนศิริโรจน์

  • ดำเนินรายการโดย นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม

ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๑๖.๐๐   ชมนิทรรศการ ณ พระตำหนักแดง

 

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำรองที่นั่ง (จำนวนจำกัด) ติดต่อ ๐๒ - ๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐๒ - ๒๒๔ ๑๔๐๒

วันที่สร้าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

18 ก.พ. 2565

12:30 - 16:30

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493