คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
กิจกรรมปี 2565

11 ก.พ. 2565

เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

417 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง 

เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

*สวมหน้ากาก วัดไข้ แสดงใบวัคซีน*

สอบถาม โทร. ๐๔๒ - ๒๓๕ ๐๔๐ 

วันที่สร้าง : 07 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

11 ก.พ. 2565

09:00 - 16:00

หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์
ตำบลบ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ : 042-235 040-1

โทรสาร :