คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   MuseumTalk: ตามรอยรส (ชาติ) ย่านบางลำพู
กิจกรรมปี 2565

06 ก.พ. 2565

MuseumTalk: ตามรอยรส (ชาติ) ย่านบางลำพู

203 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธบางลำพู ชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ 

หัวข้อ : อาหารบางลำพู คุณค่าจากพลังของ “ครอบย่านครัวเมือง” 

และ มรดกตก “ทอด” ต้องส่งต่ออะไร ธุรกิจ (อาหาร) จะได้อายุยืน

วิทยากร ดังนี้

  • ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหาร)
  • ผศ.ดร. ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

และการจัดการแหล่งท่องเที่ยว)

  • นางสาวนภาพร  ลิขิตเรืองศิลป์ (ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ)
  • นายสมศักดิ์  ฤทธิ์ภักดี (ภัณฑารักษ์ชำนาญการ)

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียนผ่านทาง QR CODE หรือ https://forms.gle/jJfWpZGGfyJRfeWX7 

รับจำนวนจำกัด 50 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

วันที่สร้าง : 04 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

06 ก.พ. 2565

14:00 - 16:00

ถนนพระสุเมรุ
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 9828 / 02-281 9820

โทรสาร : 02-281 0352