คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี
กิจกรรมปี 2565

19 ม.ค. 2565

22 ม.ค. 2565

การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี

571 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ขอเชิญท่านผู้สนใจ รับฟังการเสวนาเรื่อง

การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์

 

ร่วมเสวนา โดย

  • นายเสน่ห์ มหาผล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์)
  • นางพูลศรี จีบแก้ว ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์)
  • นางสาวโสภิต ปัญญาขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวปัทมา ก่อทอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ 

 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

ถ่ายทอดการเสวนาทางระบบออนไลน์ ผ่าน facebook fanpage พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

สำหรับท่านที่สนใจความเป็นมาของผลงานภาพร่างของกาลิเลโอ คินี 

สามารถศึกษาข้อมูลเดิมได้จาก โพสต์ดังต่อไปนี้

  • การค้นพบผลงาน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1486834284781256&id=110112279120137

  • การเสวนา เรื่อง เส้นสี ฝีแปรง และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ของกาลิเลโอ คินี

https://m.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=266188737659320

  • ความสำคัญของผลงาน

https://m.facebook.com/.../a.1046797.../1524005244397493/...

https://m.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=3142663145774140

วันที่สร้าง : 19 มกราคม 2565

0

แบ่งปัน

19 ม.ค. 2565 - 22 ม.ค. 2565

13:30 - 15:30

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ฝ่ายธุรการ เบอร์ 02 282 8525 และ 02 282 0637 / ฝ่ายวิชาการ เบอร์ 02 282 2639

โทรสาร : 02-282-8525