คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
กิจกรรมปี 2565

01 ก.พ. 2565

31 มี.ค. 2565

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

602 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดโครงการ 

การแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ภายใต้หัวข้อ Our Seas and Oceans for the Future

เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้นำวิทยาศาสตร์(Science) และศิลปะ (Art)

มาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์

 

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 แต่ละประเภท 

มีภารกิจ คือ เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

การแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

(International Science Drama Competition 2022)

รูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

 

กรอกใบสมัครได้ที่

*** หมดเขตส่งผลงาน 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. *** 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่:

  • โทรศัพท์ 02 577 9999  ต่อ 1791(ศุภาพิชญ์) / E-Mail:suphapich.a@nsm.or.th 
  • โทรศัพท์ 02 577 9999  ต่อ 1745(อภิชญา) / E-mail:apichaya.p@nsm.or.th

 

 

 

 

วันที่สร้าง : 19 มกราคม 2565

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911