คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เข้าชมฟรี! ไหว้พระพุทธมิ่งมงคล(จำลอง)
กิจกรรมปี 2564

31 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

เข้าชมฟรี! ไหว้พระพุทธมิ่งมงคล(จำลอง)

429 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญไหว้พระพุทธมิ่งมงคล (จำลอง) 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด 

เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๔๓ - ๕๑๔ ๔๕๖ ต่อ ๑๐๑

วันที่สร้าง : 29 ธันวาคม 2564

0

แบ่งปัน

31 ธ.ค. 2564 - 03 ม.ค. 2565

09:00 - 16:00

ถนนเพลินจิต
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 043-514456 ต่อ 101

โทรสาร : 043-514-456 ต่อ 112