คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สักการะรัชกาลที่ ๕ และชมประวัติศาสตร์ที่ดิน
กิจกรรมปี 2565

04 ม.ค. 2565

สักการะรัชกาลที่ ๕ และชมประวัติศาสตร์ที่ดิน

169 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเข้ากราบสักการะรัชกาลที่ ๕ และชมประวัติศาสตร์ที่ดิน

ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน 

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ - ๑๕.๐๐ น.

พร้อมรับของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 

ติดต่อภัณฑารักษ์ โทร. ๐๘๑ - ๙๑๖ ๓๓๖๖

วันที่สร้าง : 24 ธันวาคม 2564

0

แบ่งปัน

04 ม.ค. 2565

09:09 - 15:00

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ถนนพระพิพิธ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2225 5758 ต่อ 22 M.081-916 3366

โทรสาร :