คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Mobile Museum and Friends
กิจกรรมปี 2564

582 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร่วมกับ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และเครือข่าย

เชิญชวนรับฟังเสวนา "Mobile Museum and Friends"

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จังหวัดปทุมธานี

 

ร่วมบรรยายโดย

๑.นายชัยวัฒน์ เทพทวี ผอ.สำนักพัฒนากิจการ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

๒.นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓.นางอภิญญา ซอหะซัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

๔.นายสุวิทย์ เปานาเรียงผอ.สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๕.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

๖.นายวุฒินันท์ แช่มช้อย นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

๗.นางสาวดวงกมล กมลานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

๘.นางสาวพรรณฑิรา สุวรรณสถิต เจ้าหน้าที่การศึกษา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

รับลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย ณ ห้องศาลาเพียงดิน จำนวน ๒๐ ท่าน ได้ที่

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfDthyQ4vC.../viewform...

รับชมออนไลน์ทาง https://www.facebook.com/qsmtthailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/craftjourneyqsmt

วันที่สร้าง : 29 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

04 ธ.ค. 2564

13:00 - 16:00

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430

โทรสาร : (+66) (2) 225 9431