คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดให้บริการโดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
กิจกรรมปี 2564

26 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

เปิดให้บริการโดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

562 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท

เปิดให้บริการเยี่ยมชมตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

โดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เท่านั้น

 

รายละเอียดรอบการเข้าเยี่ยมชม

1.วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

2.เปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน

  • รอบเช้า : 9.00 - 12.00 น.
  • รอบบ่าย : 13.00 - 16.00 น.

3.จำกัด 50 ท่าน/รอบ

4.จองผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 02-136-6380

 

ข้อกำหนดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน มีดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน จองเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

2. ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้

3. ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บริเวณประตูหน้าทางเข้า

4. ขอความร่วมมือสแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณประตูหน้าทางเข้า ก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชม

วันที่สร้าง : 26 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

26 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564

09:00 - 16:00

เลขที่ 81 ถนนสุขาภิบาล 2
แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-136 6380

โทรสาร : 02-136 6381