คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม TEDxChiangMai 2021
กิจกรรมปี 2564

27 พ.ย. 2564

กิจกรรม TEDxChiangMai 2021

67 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. และ สดร. ชวนร่วมกิจกรรม TEDxChiangMai 2021

ใหญ่ที่สุดในรอบปี ภายใต้แนวคิด Re-Together”

เปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว 

และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมงานเพื่อสร้างมุมมองใหม่ 

เปลี่ยนแปลงความคิดสู่การพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านยั่งยืนไปพร้อมกัน

ผ่าน Hybrid Event เต็มรูปแบบ

 

ภายในงานจะได้พบกับนักพูดชั้นนำ 16 ท่าน ที่จะมาร่วมเสนอมุมมองแนวคิดที่หลากหลาย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์

กระตุ้นและจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา

และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 

พบกันในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. 

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/TEDxChiangMai

สำรองบัตรได้ที่   https://www.eventpop.me/e/11515/tedxchiangmai2021

วันที่สร้าง : 25 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

27 พ.ย. 2564

08:30 - 18:00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911