คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการออนไลน์ "มานุษยวิทยาพัฒนา-กาล"
กิจกรรมปี 2564

22 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

นิทรรศการออนไลน์ "มานุษยวิทยาพัฒนา-กาล"

244 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ชวนมาชมนิทรรศการออนไลน์ "มานุษยวิทยาพัฒนา-กาล"

ชมนิทรรศการที่ https://www.sac.or.th/exhibition/earlyanthro/

 

ชวนทำความรู้จักแนวคิดและนักมานุษยวิทยายุคแรก ผ่านการศึกษาและผลงาน

ซึ่งยังคงเป็นรากฐานให้เราได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบัน 

พร้อมกับหนังสือผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีให้บริการในห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

โดยพาไปรู้จักกับ

  • Sir Edward Burnett Tylor :บิดาของมานุษยวิทยาสังคม
  • Franz Boas :จากหอคอยงาช้างสู่งานภาคสนาม
  • Bronislaw Malinowski :ภาคสนามและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
  • Ruth Fulton Benedict :งานภาคสนามของสตรีนักมานุษยวิทยา
  • Margaret Mead :นักมานุษยวิทยาสตรีอเมริกัน

วันที่สร้าง : 22 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

22 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332