คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ทรงพลิกฟื้นปฐพี ชุบชีวีให้แผ่นดิน
กิจกรรมปี 2564

20 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

ทรงพลิกฟื้นปฐพี ชุบชีวีให้แผ่นดิน

52 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องใน "วันดินโลก" 5 ธันวาคม 2564

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม 

"ทรงพลิกฟื้นปฐพี ชุบชีวีให้แผ่นดิน" 

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 

 

กิจกรรมช่วงเช้า

  • รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • รับฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันดินโลก

โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จ และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน

 

กิจกรรมช่วงบ่าย

  • ร่วมกิจกรรมโครงการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 14
  • รับฟังบรรยาย "พิชิตดินเค็ม" โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน
  • ร่วมกิจกรรม Workshop การปรุงดินด้วยตนเอง พร้อมรับเมล็ดพันธุ์กลับบ้าน

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google form > https://forms.gle/PKbWzsk2BYWeNiyk8

หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เท่านั้น) 

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. หรือจนกว่าจะครบจำนวน 

วันที่สร้าง : 19 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

20 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619

โทรสาร :