คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กิจกรรมปี 2564

20 พ.ย. 2564

21 พ.ย. 2564

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

353 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน 

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

โดยขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐

 

สถานที่จัดกิจกรรม

๑. โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร แสดงรอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

  • การแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณี
  • การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พิธีหาดทรายกรด ทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัท

จำหน่ายบัตรในวันงาน ราคา ๕๐๐ / ๓๐๐ / ๒๐๐ / ๑๐๐ / ๕๐ บาท เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติ

หมายเหตุ **ผู้เข้าชมการแสดงต้องเข้าตรวจ ATK ก่อน ๑๑.๐๐ น. และใส่หน้ากากอนามัย ๒ ชั้น 

ตลอดการชมการแสดง**

 

๒. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เที่ยวพิพิธภัณฑ์ และช้อป ชิม ชิล อัมพวา

  • วันเสาร์ที่ ๒๐ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แต่งกายแบบไทยถ่ายภาพกับพิพิธภัณฑ์ยามเย็น (night museum) 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.

  • ชมกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรม สาธิตอาหารคาวหวาน
  • เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของดีจังหวัดสมุทรสงคราม
  • และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

 

สอบถามเพิ่มเติม : 

โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๑๔๔๒ และ Inbox Facebook อุทยาน ร.๒

 

 

วันที่สร้าง : 19 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

20 พ.ย. 2564 - 21 พ.ย. 2564

08:30 - 19:00

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : ๐๓๔-๗๕๑ ๖๖๖ , ๐๓๕-๗๕๑-๓๗๖

โทรสาร : 034-751 376