คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เล่าเรื่องศาลปกครอง
กิจกรรมปี 2564

23 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

เล่าเรื่องศาลปกครอง

169 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลปกครอง

ผ่านเทคโนโลยีหลากหลายชนิด 

และเตรียมพบกับ

ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น กับรูปแบบการเล่าเรื่องของสถานที่

สำคัญของศาลปกครอง ผ่านสถาปัตยกรรม

 

ช่องทางการติดตาม Facebook : พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

ติดต่อสอบถาม โทร 0 2141 0662

วันที่สร้าง : 17 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

23 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารศาลปกครอง ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-141 0662

โทรสาร : 02-143 9842