คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ลงทะเบียนเข้าชมงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
กิจกรรมปี 2564

16 พ.ย. 2564

ลงทะเบียนเข้าชมงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

91 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ระบบลงทะเบียนเข้าชมงาน “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ พ.ศ.2564"

เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤศจิกายน 2564 

จำกัดจำนวนสิทธิลงทะเบียน 15,000 ท่าน/วัน

 

Line Appication ตามคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์

เว็บไซต์ http://www.sukhothai.online (สำหรับชาวต่างชาติ /ไทย หากไม่สะดวกลงทาง line)

 

***รับตั๋ว Electronic ผ่าน Appication Line ***

ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนเพิ่มเติม โทร.055-616 793 094-879 3915

วันที่สร้าง : 16 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

16 พ.ย. 2564


ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 055-697 241 / 055-633 236

โทรสาร : 055-697 527