คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมปี 2564

20 พ.ย. 2564

3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

122 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์  

“3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา”

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น.

จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Zoom รับประกาศนียบัตรออนไลน์

 

วิทยากรโดย

  • ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • คุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  • พิธีกรดำเนินรายการโดย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

 

 

ประเด็นการบรรยาย ประกอบด้วย 

   ช่วงที่ 1 มรดกโลกอยุธยา : หลักการเหตุผลและปฐมบท

   ช่วงที่ 2 มรดกโลกอยุธยา : สถานภาพปัจจุบันและการดำรงอยู่

   ช่วงที่ 3 มรดกโลกอยุธยา : โอกาส และความท้าทายสู่อนาคต

 

ดูรายละเอียดกิจกรรม และสื่อความรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://1th.me/y6cy1

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/nMss5ZN1J6wgn9C78

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับ Link เข้าร่วมงาน (Zoom Meeting) จากอีเมล์ที่สมัครไว้   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Zoom Meeting รับประกาศนียบัตรออนไลน์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายพัฑร์ แตงพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์ 084 023 5053 **

วันที่สร้าง : 08 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

20 พ.ย. 2564

09:00 - 12:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 407

โทรสาร : 035-241 407