คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
กิจกรรมปี 2564

25 พ.ย. 2564

26 พ.ย. 2564

อบรมเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

350 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

อบรมการเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

วิธีการเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ขาข้อ : แมลง กุ้ง กั้ง ปู

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

จัดโดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

และศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/T6RXgrwTtEtr3sw89

กำหนดการ  https://bit.ly/2YotDDm

 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

**สำหรับรหัส ZOOM Meeting และหนังสือเชิญ จะแจ้งผ่านอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้*

วันที่สร้าง : 08 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

25 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564

08:30 - 16:30

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8

โทรสาร : 0-7444-6682