คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   NOW OPEN ให้บริการเฉพาะพื้นที่ห้องสมุด
กิจกรรมปี 2564

05 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

NOW OPEN ให้บริการเฉพาะพื้นที่ห้องสมุด

254 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย BOTLC

NOW OPEN เปิดบริการวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ให้บริการเฉพาะพื้นที่ห้องสมุด / ยืม-คืน / สมัครสมาชิก / eResources

วันละ 2 รอบบริการ เช้า : 10.00 - 13.00 น. บ่าย : 14.00 - 17.00 น.

 

สำหรับผู้จองใช้บริการล่วงหน้าทางเว็บไซต์เท่านั้น ใช้บริการได้ท่านละ 1 รอบต่อวัน

https://services.botlc.or.th/PhysicalDistancing

จองใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่สร้าง : 05 พฤศจิกายน 2564

1

แบ่งปัน

05 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564

10:00 - 18:00

273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-356 7766 กด 2

โทรสาร :