คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "Existence of Variegated"
กิจกรรมปี 2564

05 พ.ย. 2564

12 พ.ย. 2564

นิทรรศการ "Existence of Variegated"

268 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
นิทรรศการ "Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน"

*(For English, please scroll down)

.

นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษา วิจิตรศิลป์ 25  

ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Art thesis exhibition by students of the Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Class of Fine Art’ 25

.

Kasidi Noncharoen

Karn Eiamkul

Jatusadom Saesim

Jantima Srisingha

Chanachai Wongpinphet

Thanapa Rakphueng

Thiti Teeraworawit

Nattawapisit Mungkunkhot

Panithan Saoruen

Phapawee Ritdaeng

Pavee Jankaew

Pimpisa Shardbobpha

Methanee Phanpao

Watcharachai Panchoo

Watcharin Deddoung

Suttipoj Paerungreang

Sutichoke Denkitkul

Supascha Bunlue

Anantapol Prempanichnukul

.

at Art Centre Bldg., 3rd floor.

SAC Gallery, Bangkok

5-12 November 2022

(Opening reception on 5 November 2021, 13:00)

____

นิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” คือโครงการนิทรรศการศิลปะ ที่รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง การนําเสนอผลงาน ศิลปะสร้างสรรค์ ที่แสดงออกที่สะท้อนถึงมุมมองและทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันตามความสนในที่หลากหลาย โดยในโครงการนี้ประกอบด้วย ผลงานศิลปะ 28 ชิ้น โดยศิลปิน 19 คนจากภาควิชาศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

นิทรรศการศิลปะครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของศิลปิน เพื่อดึงศักยภาพของผลงานศิลปะในฐานะวัตถุ ต้องพึงพาการจัดวางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม ทําให้เกิด ประสบการณ์และการรับรู้ ในปัจจุบัน ความหลากหลายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีอยู่มากมาย ผ่านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา การเมืองและปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะของสังคมที่แตกต่างกัน

.

นิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00-18:00 น. ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี และเปิด ให้เข้าชมในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา  10:00 - 18:00 น. (สําหรับวันอาทิตย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า และปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok และ instagram.com/sacbangkok หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-459-6149 หรืออีเมล chungknd@gmail.com (คุณธิติ)

___

‘Existence of Variegated’ exhibition is a collection of 28 works of art by 19 students art theses graduate from Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. It aims to reflect the views and attitudes of  creators in which each person will have a different identity according to a their own interests.

.

This exhibition reinforces the artists’ determination to draw on the potential of art work as an object.  They rely on the placement and interaction between the audience, resulting in experience and perception, through history, science, religion, politics and other factors that occur in different social conditions.

.

‘Existence of Variegated’ exhibition, art thesis exhibition by the students of the Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, displays at 3rd floor, SAC Gallery between 5-12 November 2021. Opening Reception at 1PM of 5 November 2021. 

For more information, please visit www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok and instagram.com/sacbangkok, tel. 092-459-6149 or email: chungknd@gmail.com (Mr.Thiti)

.

#sacbangkok

#sacEOV

#ExistenceofVariegated

#KMITL

นิทรรศการ "Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน"

*(For English, please scroll down)

.

นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษา วิจิตรศิลป์ 25  

ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Art thesis exhibition by students of the Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Class of Fine Art’ 25

.

Kasidi Noncharoen

Karn Eiamkul

Jatusadom Saesim

Jantima Srisingha

Chanachai Wongpinphet

Thanapa Rakphueng

Thiti Teeraworawit

Nattawapisit Mungkunkhot

Panithan Saoruen

Phapawee Ritdaeng

Pavee Jankaew

Pimpisa Shardbobpha

Methanee Phanpao

Watcharachai Panchoo

Watcharin Deddoung

Suttipoj Paerungreang

Sutichoke Denkitkul

Supascha Bunlue

Anantapol Prempanichnukul

.

at Art Centre Bldg., 3rd floor.

SAC Gallery, Bangkok

5-12 November 2022

(Opening reception on 5 November 2021, 13:00)

____

นิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” คือโครงการนิทรรศการศิลปะ ที่รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง การนําเสนอผลงาน ศิลปะสร้างสรรค์ ที่แสดงออกที่สะท้อนถึงมุมมองและทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันตามความสนในที่หลากหลาย โดยในโครงการนี้ประกอบด้วย ผลงานศิลปะ 28 ชิ้น โดยศิลปิน 19 คนจากภาควิชาศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

นิทรรศการศิลปะครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของศิลปิน เพื่อดึงศักยภาพของผลงานศิลปะในฐานะวัตถุ ต้องพึงพาการจัดวางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม ทําให้เกิด ประสบการณ์และการรับรู้ ในปัจจุบัน ความหลากหลายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีอยู่มากมาย ผ่านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา การเมืองและปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะของสังคมที่แตกต่างกัน

.

นิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00-18:00 น. ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี และเปิด ให้เข้าชมในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา  10:00 - 18:00 น. (สําหรับวันอาทิตย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า และปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok และ instagram.com/sacbangkok หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-459-6149 หรืออีเมล chungknd@gmail.com (คุณธิติ)

___

‘Existence of Variegated’ exhibition is a collection of 28 works of art by 19 students art theses graduate from Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. It aims to reflect the views and attitudes of  creators in which each person will have a different identity according to a their own interests.

.

This exhibition reinforces the artists’ determination to draw on the potential of art work as an object.  They rely on the placement and interaction between the audience, resulting in experience and perception, through history, science, religion, politics and other factors that occur in different social conditions.

.

‘Existence of Variegated’ exhibition, art thesis exhibition by the students of the Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, displays at 3rd floor, SAC Gallery between 5-12 November 2021. Opening Reception at 1PM of 5 November 2021. 

For more information, please visit www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok and instagram.com/sacbangkok, tel. 092-459-6149 or email: chungknd@gmail.com (Mr.Thiti)

.

#sacbangkok

#sacEOV

#ExistenceofVariegated

#KMITL

วันที่สร้าง : 21 ตุลาคม 2564

0

แบ่งปัน

05 พ.ย. 2564 - 12 พ.ย. 2564

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-258-5580

โทรสาร : (66)2-259-8746