คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มองโลกใหม่ผ่านเลนส์ ในยุคโควิด 19
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ย. 2564

28 พ.ย. 2564

มองโลกใหม่ผ่านเลนส์ ในยุคโควิด 19

131 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะภาพถ่าย 

ชมนิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 17 เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2564 

ภายใต้หัวข้อ “มองโลกใหม่ผ่านเลนส์ ในยุคโควิด 19” 

 

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ กรมศิลปากร 

และสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

ณ อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

เปิดทำการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หยุดวันจันทร์ - อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วันที่สร้าง : 08 ตุลาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2564 - 28 พ.ย. 2564

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281-2224

โทรสาร : 02-282-8525