คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง
กิจกรรมปี 2564

05 ต.ค. 2564

07 ต.ค. 2564

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง

407 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง

ระหว่างวันที่ 5 - 6 - 7 ตุลาคม 2564 

 

นักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

 

หมายเหตุ : เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 044-666 251

วันที่สร้าง : 30 กันยายน 2564

0

แบ่งปัน

05 ต.ค. 2564 - 07 ต.ค. 2564

17:30 - 18:30

หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน)
ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044-666 251

โทรสาร : 044-666 252