คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   "อดีต - ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา"
กิจกรรมปี 2564

01 ต.ค. 2564

31 ต.ค. 2564

"อดีต - ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา"

269 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ 

ในหัวข้อ "อดีต - ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา"

ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารจัดแสดง ๒  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา : Chaiya National Museum

 

กิจกรรม

๑. วิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๒. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการชมนิทรรศการ เพื่อลุ้นรับของรางวัล

(กระเป๋าผ้า . สมุดบันทึก และหน้ากากอนามัย)

 

*ทั้งนี้ เพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม 

และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าชม

วันที่สร้าง : 18 กันยายน 2564

0

แบ่งปัน

01 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564

เลขที่ 155 หมู่ 3 ถนนรักษ์นรกิจ
ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ : 077-431 066

โทรสาร :