คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยาย คติการบูชาพระวิษณุ ตามหลักคัมภีร์ในศาสนา
กิจกรรมปี 2564

19 ก.ย. 2564

บรรยาย คติการบูชาพระวิษณุ ตามหลักคัมภีร์ในศาสนา

646 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย ผ่าน Facebook Live

Thalang National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2564

 

ในหัวข้อ "คติการบูชาพระวิษณุ ตามหลักคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

และจากหลักฐานด้านภาษา-จารึก ที่พบในประเทศไทย"

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

กำหนดการการบรรยายออนไลน์

  • 08.45 น. เปิดการบรรยายโดย นายกานต์ รับสมบัติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
  • 09.00 น. บรรยายเรื่อง : "ไทย-อินเดีย มองความเชื่อมโยงผ่านทางพิธีกรรมความเชื่อ

หลักฐานและคัมภีร์พราหมณ์-ฮินดู"

วิทยากร : ผศ.ดร.ศรัณย์ สืบสันติวงศ์

อาจารย์ประจำ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องปรัชญาความเชื่ออินเดียใต้

  • 10.30 น. บรรยายเรื่อง : "ความเชื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไวษณพนิกาย

ที่ปรากฏหลักฐานในภาษา-จารึก ที่พบในประเทศไทย"

วิทยากร : นายวัฒนา พึ่งชื่น

นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

  • 12.00 น. ปิดการบรรยาย

วันที่สร้าง : 18 กันยายน 2564

0

แบ่งปัน

19 ก.ย. 2564

08:30 - 12:00

217/3
ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-379 895

โทรสาร : 076-379 897