คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการงานออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง
กิจกรรมปี 2564

12 ก.ย. 2564

20 ก.ย. 2564

โครงการงานออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง

241 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

BACC ชวนผู้สนใจมาออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ "กรุงเทพเปลี่ยนแปลง (PARADISE LOST)"

ที่กำลังจะจัดขึ้นบนห้องนิทรรศการ ชั้น 8 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ 

 

เพียงส่งแบบร่างโครงการงานออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง

ภายใต้หัวข้อ "พื้นที่สาธารณะสีเขียวในเมือง"  ขนาด A1 จำนวน 2 แผ่น ต่อ 1 โครงการ 

พร้อมคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยจะเป็นโครงการที่เคยนำเสนอต่อสาธารณชนหรือไม่ก็ได้

 

โครงการที่ได้รับคัดเลือก BACC จะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของ Urban Planning Room

ในนิทรรศการ "กรุงเทพเปลี่ยนแปลง (PARADISE LOST)

 

วิธีส่งโครงการ

  • ส่งข้อมูลโครงการ พร้อมชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และแนวความคิด 

(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มาที่อีเมล exhibition@bacc.or.th

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2564

*จำกัดเพียง 20 โครงการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล exhibition@bacc.or.th

วันที่สร้าง : 23 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

12 ก.ย. 2564 - 20 ก.ย. 2564

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-214-6630-8

โทรสาร : 02-214-6639