คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ทอล์ค “ปฏิบัติการในนามศิลปะร่วมสมัยกับการตอบโต้ทางการเมือง”
กิจกรรมปี 2564

27 ส.ค. 2564

ทอล์ค “ปฏิบัติการในนามศิลปะร่วมสมัยกับการตอบโต้ทางการเมือง”

276 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
SAC Gallery ภูมิใจเสนอ

กิจกรรมทอล์ค “ปฏิบัติการในนามศิลปะร่วมสมัยกับการตอบโต้ทางการเมือง”

 

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument By Wittawat Tongkeaw

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00-17:00 น. 

รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/sacbangkok

 

ร่วมเสวนาโดย 

    วิทวัส ทองเขียว วนะ วรรลยางกูร พิสิฐกุล ควรแถลง วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ (จันทร์เจ้า) ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ ธีระวัฒน์ มุลวิไล จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 
 

ดำเนินการเสวนาโดย ชล เจนประภาพันธ์

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าศิลปะร่วมสมัยได้มีความตื่นตัวในการเคลื่อนไหววิพากษ์ วิจารณ์ การบริหารของรัฐบาล รวมไปถึงปัญหาโครงสร้างของประเทศไทย ซึ่งในอันที่จริงเมื่อย้อนกลับไปในอดีต ศิลปะวิพากษ์การเมืองนั้นมีความเคลื่อนไหวมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ของหอศิลป์ 

 

กิจกรรมเสวนาครั้งนี้ต้องการที่จะพาให้เรากลับไปย้อนดูภูมิทัศน์ และกลวิธีต่างๆ ในปัจจุบัน ที่ศิลปินร่วมสมัยใช้เพื่อโต้ตอบกับ ประวัติศาสตร์การเมือง การบริหารจัดการที่มีข้อบกพร่อง นโยบายที่ไม่เป็นธรรม กฏหมายที่ลิดรอนสิทธิ ฯลฯ ซึ่งเสวนาครั้งนี้จะเป็นการสำรวจถึงประสบการณ์ของศิลปิน กลวิธีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ถูกใช้ในนามศิลปะ จนไปถึงการสำรวจถึงผลลัพท์ ทั้งในอดีตที่ผ่านและพัฒนาการในปัจจุบัน 

 

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหล่านี้ เป็นผลอันเนื่องมาจากนักศิลปะที่คิดค้นรูปแบบอันหลากหลายเพื่อแสดงออกทางการเมือง การเห็นต่าง และการเป็นขั้วตรงข้าม ร่วมขับเคลื่อนการสะท้อนปัญหาทางการเมืองไปพร้อมๆ กับการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะ 

 

ร่วมรับชมได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00-17:00 น. รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/sacbangkok

 

#sacbangkok

#sacWittawat

#นิราษฎร์

#TheLRoyalMonument

SAC Gallery ภูมิใจเสนอ

กิจกรรมทอล์ค “ปฏิบัติการในนามศิลปะร่วมสมัยกับการตอบโต้ทางการเมือง”

 

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument By Wittawat Tongkeaw

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00-17:00 น. 

รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/sacbangkok

 

ร่วมเสวนาโดย 

    วิทวัส ทองเขียว วนะ วรรลยางกูร พิสิฐกุล ควรแถลง วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ (จันทร์เจ้า) ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ ธีระวัฒน์ มุลวิไล จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 
 

ดำเนินการเสวนาโดย ชล เจนประภาพันธ์

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าศิลปะร่วมสมัยได้มีความตื่นตัวในการเคลื่อนไหววิพากษ์ วิจารณ์ การบริหารของรัฐบาล รวมไปถึงปัญหาโครงสร้างของประเทศไทย ซึ่งในอันที่จริงเมื่อย้อนกลับไปในอดีต ศิลปะวิพากษ์การเมืองนั้นมีความเคลื่อนไหวมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ของหอศิลป์ 

 

กิจกรรมเสวนาครั้งนี้ต้องการที่จะพาให้เรากลับไปย้อนดูภูมิทัศน์ และกลวิธีต่างๆ ในปัจจุบัน ที่ศิลปินร่วมสมัยใช้เพื่อโต้ตอบกับ ประวัติศาสตร์การเมือง การบริหารจัดการที่มีข้อบกพร่อง นโยบายที่ไม่เป็นธรรม กฏหมายที่ลิดรอนสิทธิ ฯลฯ ซึ่งเสวนาครั้งนี้จะเป็นการสำรวจถึงประสบการณ์ของศิลปิน กลวิธีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ถูกใช้ในนามศิลปะ จนไปถึงการสำรวจถึงผลลัพท์ ทั้งในอดีตที่ผ่านและพัฒนาการในปัจจุบัน 

 

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหล่านี้ เป็นผลอันเนื่องมาจากนักศิลปะที่คิดค้นรูปแบบอันหลากหลายเพื่อแสดงออกทางการเมือง การเห็นต่าง และการเป็นขั้วตรงข้าม ร่วมขับเคลื่อนการสะท้อนปัญหาทางการเมืองไปพร้อมๆ กับการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะ 

 

ร่วมรับชมได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00-17:00 น. รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/sacbangkok

 

#sacbangkok

#sacWittawat

#นิราษฎร์

#TheLRoyalMonument

วันที่สร้าง : 20 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

27 ส.ค. 2564

15:00 - 17:00

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-258-5580

โทรสาร : (66)2-259-8746