คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดเขาตะเกียบ

วัดเขาตะเกียบ

วัดเขาตะเกียบ ตั้งอยู่บนเขาตะเกียบที่อยู่ติดกับเขาไกรลาส โดยเป็นภูเขาจำนวน 2 ลูกที่อยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร แต่เขาตะเกียบจะมีความน่าสนใจตรงที่เป็นเขายื่นออกไปในทะเล ทำให้มองเห็นโขดหินอันสวยงามทางขึ้นวัดเขาตะเกียบหัวหิน จะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาว
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่วัดนี้กันลิงที่วัดเขาตะเกียบ จะเยอะมาก เมื่อไปเที่ยววัดเขาตะเกียบ โปรดระวังสิ่งของที่ถือ แนะนำไม่ควรถือของกินขึ้นไปด้วย หรือถือของขึ้นไปเยอะ เพราะบางครั้งจะถูกลิงแย่งได้สำหรับความเป็นมาของชื่อวัดเขาตะเกียบนั้นมีที่มาจากนิทานเรื่อง “ตาม่องล่าย” นั่นเอง เดิมวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาตะเกียบที่โอบล้อมไปด้วยน้ำทะเล ต่อมาชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจช่วยกันถมทางเป็นถนนที่ขึ้นไปบนวัดเขาตะเกียบจนสำเร็จ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่มีขนาดใหญ่และหันหน้าออกสู่ทะเล ทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล

ความสำคัญของวัดเขาตะเกียบอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ที่บรรจุพระทันตะธาตุหรือ “พระเขี้ยวแก้ว” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า ถ้ามาอธิษฐานขอพรกันแล้วจะได้รับผลแห่งการอธิษฐานนั้นเป็นส่วนมาก และยังมีเก๋งจีนกับองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือขนาดใหญ่อีกด้วย วัดเขาตะเกียบจึงกลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนนิยมมาสักการะจำนวนมาก รวมถึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของชายหาดหัวหินได้ทั่วบริเวณ

ที่อยู่ : ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

2,382 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์