คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้าน
กิจกรรมปี 2564

18 ส.ค. 2564

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้าน

194 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พบกับ ความสนุก และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งตรงถึงบ้าน 

กับกระทรวง อว. เนื่องในโอกาส "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 18.00 

ทาง Facebook Live : NSM Thailand

 

  • 9.00 น. กล่าวเปิดงาน โดยท่านรัฐมนตรี อว.
  • 10.00 น. ชมภาพยนตร์สารคดี ตามรอยเสด็จ ร.4 สู่การชมสุริยุปราคาที่หว้ากอ

และรับฟังบรรยายในหัวข้อ เรียงร้อยเรื่องราววันวิทยาศาสตร์ไทย 

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อพวช.

  • 11.00 น. ชมโบราณสถาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ
  • 13.00 น. เสวนาวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "รอยวิทย์ศิลป์ถิ่นบางกอก"

โดย อ.จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

  • 14.00 น. เปิดตัว NSM Youtube channel และ Science Delivery by NSM

วิทยาศาสตร์ที่ส่งตรงถึงบ้าน

  • 15.00 น. พิธีมอบรางวัล NSM Junior Science Influencers
  • 18.00 น. ชมตัวอย่างไฮไลต์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

 

สอบถามโทร. 0 2577 9999

เว็บไซต์ https://www.nsm.or.th

วันที่สร้าง : 18 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

18 ส.ค. 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911