คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
กิจกรรมปี 2564

18 ส.ค. 2564

20 ส.ค. 2564

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

287 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 

ภายใต้แนวคิด COVID - 19 ตื่นตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ในรูปแบบออนไลน์ 

ผ่าน Facebook Live: ศูนย์วิทย์นคร nsc

 

พบกับ

  • กิจกรรมทำความรู้จัก COVID - 19 , มาตรการป้องกัน วัคซีน สมุนไพรกับการรักษา
  • บทสัมภาษณ์ นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร์ ผู้ป่วย COVID - 19 ที่จะมาเล่าประสบการณ์การ

รักษาตัวและแนะนำการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน 

วันที่สร้าง : 18 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

18 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

ม.3
ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-396 363

โทรสาร : 075-396 364