คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กิจกรรมปี 2564

03 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

675 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์

ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลงทะเบียนร่วมงาน Zoom Webinar (เสียงภาษาไทย/อังกฤษ)

shorturl.at/gFGUX

(ลงทะเบียนเป็นครั้งเดียว จะได้รับลิงค์เข้าร่วมทั้ง 3 ครั้ง)

สัมมนานี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (เสียงต้นฉบับ)

Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

  • ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.

หัวข้อ Heritage studies developments within Southeast Asia

วิทยากร 

1. ศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมศึกษาของประเทศไทยในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. Prof. Dr. Tim Winter

University of Western Australia Heritage Futures in Southeast Asia

ผู้ดำเนินรายการ 

Dr. Anna Karlström

Thammasat University / Uppsala University

 

  • ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.

 หัวข้อ Looting and illicit trade of cultural heritage

วิทยากร 

1. สุรเชษฐ์ แก้วสกุล

ยังบุด: ถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อย เมืองนคร

2. ดร. พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้ดำเนินรายการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร เรียนแจ้ง

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

  • ครั้งที่ 3 : วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.

หัวข้อ Conflicts and heritage politics

วิทยากร

1. อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตีความทางโบราณคดี ความเป็นชาติพันธุ์ และมรดกที่ลักลั่น:

กรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย

2. Dr. Anna Karlström

Thammasat University / Uppsala University

Contested heritage values: minorities and living heritage in Laos and Thailand

ผู้ดำเนินรายการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่สร้าง : 30 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

03 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02–564 4440-50 ต่อ 1752-54 / 02-696 6610 / 02-696 6612-13

โทรสาร : 02–564 4440-50 ต่อ 1753 / 02-696 6615