คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว"
กิจกรรมปี 2564

22 ก.ค. 2564

28 ก.ค. 2564

นิทรรศการ "มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว"

554 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี  

จัดนิทรรศการ "มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

โดยมีการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวอุบลราชธานี เป็น ๔ โซน ได้แก่

(๑)  นิทรรศการ ตำนานเทียนหนึ่งเดียวในสยาม  จัดแสดงประวัติความเป็นมา ความเชื่อเกี่ยวกับ

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต้นเทียนจำลองที่ชนะการประกวดของจังหวัดอุบลราชธานี 

(๒) นิทรรศการ ผ้าเมืองอุบล 

(๓) นิทรรศการ ใบลานสำคัญของเมืองอุบล 

(๔) นิทรรศการ ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเมืองอุบล

และภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนา การสาธิตงานศิลปะ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น อาทิ 

การเสวนาเรื่องผ้าเมืองอุบล การสาธิตการแกะสลักต้นเทียน เป็นต้น

โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นนำเสนอ ในรูปแบบออนไลน์โดยการเผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ 

 

  • การเข้าชมงานมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงานครั้งละไม่เกิน ๕๐ คน แบ่งเป็น 

ภายนอกอาคาร ๓๕ คน ภายในอาคาร ๑๕ คน 

  • ผู้เข้าชมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าชมงาน

และมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ พร้อมเว้นระยะห่างในการชมงาน

โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

  • สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 045 255071 045 251015

วันที่สร้าง : 23 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

22 ก.ค. 2564 - 28 ก.ค. 2564

09:00 - 16:00

318 ถนนเขื่อนธานี
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-251 015

โทรสาร : 045-255 071