คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์
กิจกรรมปี 2564

22 ก.ค. 2564

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

126 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชาวเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ 

หัวข้อเรื่อง ประเด็นเป็นเรื่อง การสื่อสารในภาวะปั่นป่วนของสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 

 

พบกับ 3 วิทยากรที่จะมาร่วมการเสวนาจากหลากมุมมอง

  • คุณจิรเทพ เสนีวงศ์  อยุธยา :

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทยจำกัด

ประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์สื่อสารขององค์กรทั้งภายในองค์กรผ่านการสร้างความตระหนักรู้

และภายนอกองค์กรผ่านการสร้างภาพลักษณ์และการบริหารจัดการสื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  • คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ :

รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ GM Live

Trainer at Bangkok Media Academy /อดีตรองผู้อำนวยการสถานี 

และผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและสถาการณ์ปัจจุบัน Newtv 18

  • ร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร :

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

รองประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เจ้าของหนังสือขายดีชุด “ชาววัง ช่างเล่าเรื่อง” 

และอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

*ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNxYr1cD6q47m5wbaw8uck5ZR-H9evpE0ccyyA6TIn0Vznmg/viewform

 

 

*ลิงค์เข้าร่วมเสวนา ผ่านทางระบบ MSTeam

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc0MmQ1YmUtNjg3Ni00NDQ0LWExMjItYTc1ZWNiYWU2ODMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235741f5c-1bfc-4033-aee6-b5137fb08160%22%2c%22Oid%22%3a%224a4c37d9-3f41-4668-8400-e76534faf0e2%22%7d

 

 

วันที่สร้าง : 21 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

22 ก.ค. 2564

09:30 - 12:00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911