คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey)
กิจกรรมปี 2564

14 ก.ค. 2564

18 ก.ค. 2564

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey)

598 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร จังหวัดราชบุรี

ชาวราชบุรีเตรียมพบกับนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey)

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

วันที่ ๑๔ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

ขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด

๑. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม

๒. ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าชม

๓. ลงทะเบียนไทยชนะ

๔. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการเข้าชม

๕. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นในการเข้าชมอย่างน้อย ๒ เมตร

 

ติดตามการสัญจรของนิทรรศการได้ที่ Facebook : Craft Journey

วันที่สร้าง : 14 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

14 ก.ค. 2564 - 18 ก.ค. 2564

09:00 - 16:00

ถนนวรเดช
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ : 032-321 513

โทรสาร : 032-327 235