คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 2
กิจกรรมปี 2564

05 ก.ค. 2564

10 ก.ค. 2564

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 2

141 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่2

ในระบบ  ZOOM Cloud Meetings  วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 64 เวลา 10.30 น.

 

เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ  วิสาพรม

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         

ช่องทางการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนออนไลน์ ใน googleforms : https://forms.gle/84Sv2T5srixtZc1z5

2. แสกนคิวอาร์โคดลงทะเบียนในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน 

3. ปิดการลงทะเบียนในวันที่ 9 ก.ค 64 เวลา 16.30 น. 

สอบถามเพิ่มเติม Inbox ทางเพจ King Prajadhipok Museum

วันที่สร้าง : 05 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

05 ก.ค. 2564 - 10 ก.ค. 2564

10:30 - 12:00

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820