คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรมปี 2564

01 ก.ค. 2564

02 ก.ค. 2564

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 1

166 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา

ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings 

ทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2564

 

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. #ครั้งที่1

เรื่อง “สัตตมรัช พัสตราภรณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

กับแบบแผนการแต่งกายของสตรีสยาม

โดย ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ช่องทางการลงทะเบียน (โดยจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 2 ก.ค 64 เวลา 16.30 น.) 

1. ลงทะเบียนออนไลน์ ใน googleforms ตามลิ้งค์นี้ : https://forms.gle/84Sv2T5srixtZc1z5

2. แสกนคิวอาร์โคดลงทะเบียน ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน 

3. สอบถามเพิ่มเติม 02-280 3413 ต่อ 104 หรือ Facebook : King Prajadhipok Museum

 

วันที่สร้าง : 01 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2564 - 02 ก.ค. 2564

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820