คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระแท่นอารามหลวง

ศิลาอาสน์ศักดิ์สิทธิ์ สร้างจิตอธิฐาน

 

พระแท่นศิลาอาสน์ศักดิ์สิทธิ์ เขื่อนสิริกิติ์น่านนที เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง ลับแลหลงหลินลางสาดหวาน    

บ้านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก บ้านโคกภูดู่ ประตูสู่ลาวลานช้าง

จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้คือคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัดพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่กล่าวขานลือนามมาแต่โบราณ

 

       วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวงแห่งอำเภอลับแล ตั้งอยู่บนเนินเขาเต่า หรือเขาทอง  บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งติดกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก บนเนินเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอด  เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคีย วัดพระแท่นศิลาอาสน์เป็นวัดคู่บ้านเมืองของชาวอุตรดิตถ์มาช้านาน  ชาวอุตรดิตถ์ทุกคนหรือคนต่างจังหวัดล้วนพากันมากราบไหว้มนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระแท่นศิลาอาสน์  เพราะเป็นที่พึ่งทางจิตใจอีกหนึ่งแห่ง  ที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญและยังเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่ของชาวพุทธ  

       แต่เดิม วัดพระแท่นศิลาอาสน์  มีชื่อเดิมว่า “วัดมหาธาตุ”   ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดธรรมยุตินิกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวอุตรดิตถ์อย่างยิ่ง ทุกๆปีชาวอุตรดิตถ์จะจัดงานเทศกาลนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งเป็นประเพณีประจำจังหวัดที่มีมานานหลายชั่วอายุคน แม้ว่าวัดพระแท่นศิลาอาสน์จะมีผู้มาสักการะบูชาทั้งในเทศกาลและนอกเทศกาลตลอดทั้งปีก็ตาม พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า การได้มาสักการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์จะได้รับอานิสงส์พรอันสูงสุด เช่นเดียวกับพระพุทธบาทสระบุรี ที่พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธา จะขวนขวายมานมัสการให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต

       มีเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งเดินทางผ่านบริเวณวัดพระแท่นฯแล้วขอให้ขายที่ดินได้ ทั้งที่ประกาศขายมานานแล้วแต่ยังขายไม่ได้สักที โดยได้บนบานว่าถ้าหากขายที่ดินแปลงนี้ได้จะนำคณะลิเกมารำถวาย หลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านคนดังกล่าวก็ได้ขายที่ดินสมดังปรารถนา หากถามว่าส่วนไหนในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ศักดิ์สิทธิ์ ขอกล่าวโดยรวมว่าในสถานที่นี้ทุกที่ศักดิ์สิทธิ์ขอแค่ใจเราเชื่อมั่นแน่วแน่และศรัทธา แต่หากจะขอพรหรือสิ่งดีๆ โดยให้ได้ทันใจ ขอแนะนำ หลวงพ่อทันใจเพราะได้ตามที่หวังดั่งชื่อของท่าน ส่วนมากผู้คนต่างมาขอพรจากท่าน หากได้ตามความประสงค์แล้ว ผู้คนก็จะนำพวงมาลัยดอกมะลิ และไข่ไก่ต้มมาถวายให้ท่าน ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตอนเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์จะพยายามเดินทางมานมัสการ พระแท่นศิลาอาสน์แม้ว่าหนทางจะทุรกันดารเพียงใดก็ไม่ย่อท้อ และถือว่าเป็นการได้สร้างบุญกุศลที่ควรค่าแก่การพยายาม จึงนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชม  วัดพระแท่นฯเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. จะใกล้ไกลแค่ไหนถ้าใจอยากไปอย่างไรก็ถึง

ภาพและบทความโดย

นางสาวอรัชพร ปราบหงษ์

3,711 views

0

แบ่งปัน