คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เข้าร่วมโครงการอบรมการเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์
กิจกรรมปี 2564

23 มิ.ย. 2564

04 ก.ค. 2564

เข้าร่วมโครงการอบรมการเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์

209 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ข่าวดีจ้า !! เปิดรับสมัครเพิ่มอีก 100 ที่นั่ง 

อบรมออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

ขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ

 

เข้าร่วมโครงการอบรมการเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ออนไลน์) 

กลุ่มสัตว์ขาข้อ : ผีเสื้อ แมลง กั้ง ปู

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564

 

จัดโดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผ่านระบบ ZOOM (Link จะแจ้งภายในวันที่ 4 ก.ค.64)

 

ลงทะเบียนผ่านทาง https://forms.gle/KinAKxtN6C7fKYMg9

(รับจำนวนจำกัดแค่ 100 ท่านสำหรับรอบนี้) มีเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ที่อบรมครบหลักสูตรเท่านั้น

วันที่สร้าง : 25 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

23 มิ.ย. 2564 - 04 ก.ค. 2564

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8

โทรสาร : 0-7444-6682