คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวด ❝สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย❞
กิจกรรมปี 2564

16 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

ประกวด ❝สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย❞

335 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2564 

(กิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง) 

ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

 

ข้อกำหนดการสมัคร

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ระเภททีม ทีมละ 3 คน

ส่งผลงานได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 ผลงาน

 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป

วันที่ปิดรับสมัคร ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้พิจารณา

กำหนดการอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบภายใน 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการสมัครได้ที่ https://bit.ly/2SasA7a

 

สอบถามเพิ่มเติม :

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 17901791 (ธีระพลอธิตญา)

หรืออีเมล thiraphon.a@nsm.or.th

วันที่สร้าง : 25 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

16 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911