คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ASTRONOMY DAY IN SCHOOLS 2021
กิจกรรมปี 2564

229 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชวนร่วมโหวตภาพกิจกรรมดาราศาสตร์ วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564

กติกาการร่วมกิจกรรม Popular Vote ASTRONOMY DAY IN SCHOOLS 2021 

ERATOSTHENES EXPERIMENT & PHOTO CONTEST

ในลิ้งค์ https://www.facebook.com/148300028566953/posts/4301798103217104/?d=n

 

กติกา

  • 1 Like = 1 คะแนน (กด Link, กด Love, กด Care นับ 1 คะแนนหมด)
  • 1 Comment = 2 คะแนน (นับเฉพาะ Comment เป็นข้อความเท่านั้น 

ไม่นับ Comment เป็นสติกเกอร์1 ID นับคะแนนให้ 1 Comment เท่านั้น)

  • 1 Share = 3 คะแนน (เปิดเป็น Public Share, 1 ID นับคะแนนให้ 1 Share เท่านั้น)

 

ปิดโหวตวันที่ 24 มิถุนายน 2546  เวลา 18.00 .

ประกาศรางวัล  Popular Vote วันที่ 25 มิถุนายน 2546 

น Facebook : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

วันที่สร้าง : 23 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

23 มิ.ย. 2564 - 24 มิ.ย. 2564

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 121268

โทรสาร : 053 121250