คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หลวงปู่ขาว

แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว

“แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว” หมายถึง แผ่นดินของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นดินแดนที่พระเถระที่มีชื่อเสียง คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้มาเผยแพร่ธรรมะและได้จำพรรษา ณ “วัดถ้ำกลองเพล” ซึ่งเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง ชาวหนองบัวลำภูจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่หลวงปู่ขาวได้มาสร้างแผ่นดินแห่งธรรมะให้คนทั่วไปได้เลื่อมใสและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

หลวงปู่ขาว ฉายาว่า อนาลโย ซึ่งมีความหมายว่า ขาวบริสุทธิ์ คือ กายกับใจของท่านบริสุทธิ์ สมกับนามเดิของท่านชื่อ “ขาว” โคระถา

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์จังหวัดหนองบัวลำภู www.nongbualamphu.go.th/

ขอบคุณภาพจาก : เพจวัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู www.facebook.com/วัดถ้ำกลองเพล-จหนองบัวลำภู-478702569325722/  

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

10,491 views

0

แบ่งปัน