ย้อนกลับ

หลวงปู่ขาว

แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว

“แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว” หมายถึง แผ่นดินของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นดินแดนที่พระเถระที่มีชื่อเสียง คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้มาเผยแพร่ธรรมะและได้จำพรรษา ณ “วัดถ้ำกลองเพล” ซึ่งเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง ชาวหนองบัวลำภูจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่หลวงปู่ขาวได้มาสร้างแผ่นดินแห่งธรรมะให้คนทั่วไปได้เลื่อมใสและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

หลวงปู่ขาว ฉายาว่า อนาลโย ซึ่งมีความหมายว่า ขาวบริสุทธิ์ คือ กายกับใจของท่านบริสุทธิ์ สมกับนามเดิของท่านชื่อ “ขาว” โคระถา

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์จังหวัดหนองบัวลำภู www.nongbualamphu.go.th/

ขอบคุณภาพจาก : เพจวัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู www.facebook.com/วัดถ้ำกลองเพล-จหนองบัวลำภู-478702569325722/  

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

778 views

0

แบ่งปัน