คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument   โดย วิทวัส ทองเขียว
กิจกรรมปี 2564

01 ต.ค. 2564

31 ต.ค. 2564

นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument โดย วิทวัส ทองเขียว

359 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument  

โดย วิทวัส ทองเขียว

วันนี้ – 18 กันยายน 2021  ณ เอสเอซี แกลเลอรี่ (SAC Gallery)

 

นิทรรศการ นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument คือ นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 ของวิทวัส ทองเขียว 

ศิลปินผู้มีทักษะระดับสูงในการวาดภาพเหมือนจริง ครั้งนี้วิทวัสนำเสนอภาษาของการวาดภาพ

ที่ยังเต็มไปด้วยนัยยะของการวิจารณ์สถานการณ์ทางสังคมและการเมือง 

โดยผลงานเหล่านี้นำเสนอมุมมองของศิลปินที่มีต่อสภาวะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย

ภายใต้ชั้นสีที่ซ้อนทับกันอย่างแยบยล 

 

วิทวัส คือ หนึ่งในศิลปินที่รู้จักกันดีในฐานะผู้อยู่เคียงข้างประชาธิไตยมาอย่างยาวนาน 

เป็นผู้บอกเล่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิกฤตการณ์ของประชาธิปไตยในปัจจุบัน

ด้วยภาพจิตรกรรมและผลงานจัดวางของเขา หลายปีที่ผ่านมาศิลปินวิพากษ์สถานการณ์ที่น่าอึดอัด

ทางการเมือง สังคม และวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ภาพจิตรกรรมเหมือนจริงภายใน

นิทรรศการ ทำงานด้วยภาษาภาพที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง  หรืออาจจะกล่าวได้ว่าผลงาน

ของเขาได้ถูกใช้เพื่อปกปิดและเปิดเผยความทรงจำเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน 

 

ความอึดอัดคับข้องต่อโลกทัศน์ของฝ่ายอำนาจนิยม ความรุนแรงที่กระทำต่อประชาชน

โดยการใช้อำนาจที่ทั้งมองเห็นและถูกบังคับไม่ให้มองเห็น การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ไปจนถึงสภาวะอัมพาตทางการรับรู้และรู้สึกต่อความผิดปกติของสังคมไทย 

งานศิลปะเหล่านี้ได้แสดงสภาวะของการระเหิด (Sublime) ทางความหมาย 

การตีความสามารถทำงานกับผัสสะของเราได้อย่างรุนแรง 

โดยเฉพาะเมื่อภาพวาดสถานที่และผู้คนของเขาเกิดปฏิกิริยาแตกตัวทางความหมาย

และไปเชื่อมต่อกับประสบการณ์ทางการเมืองที่เราได้รับรู้มา

 

งานจิตรกรรม และศิลปะจัดวางของนิทรรศการครั้งนี้ ไม่ใช่พื้นที่หลบซ่อนของความจริง

หรือความคิดทางการเมือง แต่ผลงานเหล่านี้คือการถ่ายทอดบรรยากาศของสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้วยการทับซ้อนของความหมายที่ถูกกดทับไว้ นัยยะทางการเมืองปรากฏได้ด้วยการซ่อนความหมาย

ที่อบอวลภายใต้บรรยากาศของความเงียบงันระหว่างสุนทรียภาพ (esthetic) 

และความเป็นกวี (poetic) ของจิตรกรรม 

วันที่สร้าง : 07 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

01 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564

10:00 - 18:00

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-258-5580

โทรสาร : (66)2-259-8746