คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีที่ 2
กิจกรรมปี 2564

21 มิ.ย. 2564

24 ก.ย. 2564

โครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีที่ 2

356 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2 

“การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในยุคโควิด-19” 

 

เพื่อพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำเกษตรประณีตเพื่อให้ได้พืชผักที่ปลอดภัย

 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .เชียงใหม่

 

โดยจัดฝึกอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30  16.30 .) 

ระหว่างเดือนมิถุนายน  กันยายน 2564

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://docs.google.com/.../1bJyLO9YKSPlqJWcsHLs86cU.../edit

รับสมัครผู้เข้าอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 10 คน  (เลือกได้คนละ 1 รุ่นเท่านั้น)

  • รุ่นที่ 1/2564  จัดอบรมวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564
  • รุ่นที่ 2/2564  จัดอบรมวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564
  • รุ่นที่ 3/2564  จัดอบรมวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564
  • รุ่นที่ 4/2564  จัดอบรมวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร :   

1. ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป   

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรม จะได้รับการติดต่อแจ้งผลการสมัคร

ทางโทรศัพท์ตามเบอร์ที่แจ้งไว้

3. ตลอดการเข้าร่วมอบรม จะต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 

และปฏิบัติตนตามประกาศของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

โทรศัพท์ 0 5311 4110-5 ต่อ 5207 

กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ (ในวันและเวลาราชการ)

Facebbok : อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่สร้าง : 04 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

21 มิ.ย. 2564 - 24 ก.ย. 2564

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 114 110

โทรสาร : 053 - 114 196