คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ก่อพระทรายน้ำไหล

ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล เป็นวันทำบุญขึ้นปีใหม่ไทยที่นิยมปฏิบัติต่อกันมาในภาคตะวันออกและภาคกลางบางจังหวัด  โดยชาวบ้านจะนิยมก่อนพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา  ซึ่งจะกำหนดจัดงานหลังวันสงกรานต์ประมาณ 5 – 6 วัน 

 

การก่อเจดีย์ทราย คือ การขนทรายมากองแล้วรดน้ำเอาไม้ปั้นกลึงเป็นรูปทรงเจดีย์ หรือ ทำเป็นกรวยเล็กๆ ก่อให้ครบ ๘๔,๐๐๐ กอง เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ ตกแต่งด้วยการปักธงทิวและดอกไม้อย่างสวยงาม เมื่อก่อพระเจดีย์ทรายและจัดเตรียมบริขารเพื่อถวายพระแล้วเสร็จ  พระสงฆ์ก็จะพิจารณาบังสุกุล  ทำบุญเลี้ยงพระ และเลี้ยงคนที่ร่วมงานด้วย เป็นประเพณีที่สนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์

 

วัดที่อยู่ใกล้ห้วย หนอง คลอง บึง จะจัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น วิธีการ คือ การขุดลอกทรายที่น้ำฝนซัดไหลมาลงรวมอยู่ตามเส้นทางน้ำ ถือเป็นการขนทรายเข้าวัดและพัฒนาท้องถิ่นโดยการร่วมแรงคนในหมู่บ้าน เพื่อร่วมบุญขุดลอกเส้นทางน้ำให้สะอาด เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำฝนจะได้ไหลสะดวก

 

แต่ในปัจจุบันสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป การขนทรายเข้าวัดเปลี่ยนเป็นซื้อจากรถขนทราย วัดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรายในการสร้างปูชนียสถาน และคูคลองที่ทรายเคยซัดไหลมารวมกันถูกตัดเป็นถนน งานก่อพระทรายน้ำไหลเปลี่ยนสภาพ เรียกกันสั้นๆ ลงเหลือแค่ “วันไหล” หรือ “ประเพณีวันไหล”

 

ที่มาข้อมูล https://th.wikipedia.org

ที่มารูปภาพ https://travel.kapook.com

14,974 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดชลบุรี