คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   1 ความคิดเห็น 1 ความรู้สู่น้องผู้ห่างไกล
กิจกรรมปี 2564

01 มิ.ย. 2564

31 ก.ค. 2564

1 ความคิดเห็น 1 ความรู้สู่น้องผู้ห่างไกล

140 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. เชิญชวนแสดงความเห็น เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทย..สู่สากล

1 ความเห็นของท่าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของคนไทยทุกคน สู่พิพิธภัณฑ์ระดับสากล

ทุก 100 ความเห็น อพวช. จะจัดส่ง “นิตยสาร อพวช. (NSM Magazine)”

นิตยสารรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 1 โรงเรียน

เป็นเวลา 1 ปี (เดือนละ 1 ฉบับ)

 

ทุกความเห็น จะได้ลุ้นรางวัล เป็น “บัตรของขวัญ” จากศูนย์การค้าชั้นนำ

หรือบัตรอภินันทนาการจาก อพวช. มูลค่า 300 บาท

 

ไม่ว่าท่านจะเคยหรือไม่เคยมาที่ อพวช. แต่ความคิดเห็นของท่านก็จะมีค่ากับเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น และส่งต่อให้คนที่ท่านรู้จัก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564

ที่ https://forms.gle/mLAr4p3BCRjpPUmLA 

(โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที)

วันที่สร้าง : 02 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911