คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3
กิจกรรมปี 2564

01 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3

821 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3

การประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน 

กิจกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่จะสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน

โอกาสดี ๆ สำหรับนักศึกษาอาชีวะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.1213.or.th/th/Pages/findseason3.aspx

วันที่สร้าง : 01 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-356 7766 กด 2

โทรสาร :