คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดโครงงานดาราศาสตร์ TACs2021
กิจกรรมปี 2564

402 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาโครงงาน 

ส่งโครงงานดาราศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ระดับประเทศ

ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ประจำปี 2564 

หรือ TACs2021 เพื่อขยายผลและต่อยอดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

[กำหนดการจัดประชุม]

  • วันจัดประชุม : วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564

[รูปแบบการจัดประชุม]

  • จัดประชุมรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting

[กำหนดการรับสมัคร]

  • หมดเขตส่งบทคัดย่อ : วันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • ประกาศผลคัดเลือก Abstract : วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
  • กำหนดส่ง Full Paper : วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
  • กำหนดส่ง VDO Presentation : วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 

[รายละเอียดเพิ่มเติม] ttp://www.narit.or.th/index.php/tacs

[ทางลัดไปยังใบสมัคร] http://bit.ly/NARIT-TACs2021_Register

วันที่สร้าง : 01 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 121268

โทรสาร : 053 121250