คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการออนไลน์ : ผ้าไทในอุษาคเนย์ :
กิจกรรมปี 2564

25 พ.ค. 2564

30 มิ.ย. 2564

นิทรรศการออนไลน์ : ผ้าไทในอุษาคเนย์ :

202 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ 

ขอเชิญรับชม นิทรรศการออนไลน์ 

ผ้าไทในอุษาคเนย์ : ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

(Tai Textiles in Southeast Asia : Economic and Cultural Ties)

 

นิทรรศการที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไท

ที่มีความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ผ่านการแต่งกายของกลุ่มชนต่าง ๆ คือ ไทยวนไทลาว ไทพวน และไทครั่ง

ไทใหญ่ไทลื้อและไทเขินไทดำและไทแดง 

มาเรียนรู้วิถีชีวิตและชื่นชมความงามของผืนผ้าจากหลากหลายเทคนิคการทอ

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ ได้แล้วที่

https://www.bot.or.th/.../BOT.../Northern/Pages/default.aspx 

วันที่สร้าง : 25 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

25 พ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-356 7766 กด 2

โทรสาร :