คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดให้บริการเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
กิจกรรมปี 2564

26 พ.ค. 2564

เปิดให้บริการเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"

223 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

เปิดให้บริการเนื่องใน "วันวิสาขบูชา" วันสำคัญสากลของโลก

สืบสานวัฒนธรรมอย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การระบาดของโควิด-๑๙อย่างเคร่งครัด 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑ ๕๘๗ ต่อ ๑๑

หรือ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร

 

วันที่สร้าง : 24 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

26 พ.ค. 2564

09:00 - 16:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570

โทรสาร : 035-241 587