คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus 2021 :  การสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมปี 2564

30 พ.ค. 2564

Museum inFocus 2021 : การสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์

251 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Museum inFocus 2021

ชวนไปเที่ยวแถบอังกฤษเพื่อศึกษาพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง !!!

ขอเชิญคนทำงานพิพิธภัณฑ์ นักคิด นักออกแบบ นักการศึกษาและผู้สนใจ

ร่วมการบรรยายและทำเวิร์กชอปออนไลน์

 

หัวข้อ "การสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง"

A Museum with a Specific Theme and Collection

 

วิทยากร

อาจารย์ ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 


ในโลกของพิพิธภัณฑ์นั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวและจัดแสดง

ของสะสมที่เป็นเรื่องเฉพาะทาง (Specialised Museums)

ในประเด็นนี้เราจะมาขยายความถึงการสื่อความหมายของพิพิธภัณฑ์ที่มีหัวข้อเฉพาะ

นำเสนอพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องที่ไม่คาดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้

ว่าพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นควรเป็นอย่างไร (present the unknown)

ขณะเดียวกันในความเฉพาะทางนั้น บางอย่างอาจเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันอยู่แล้ว

จึงเป็นความท้าทายของพิพิธภัณฑ์ในการจัดแสดงด้วยเช่นกัน (present the already known)

ประเด็นบรรยาย

  • แนะนำให้รู้จักกับการตีความและประเภทของพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
  • พูดคุยในประเด็นถ้าพิพิธภัณฑ์คือการบริการ Can interpretation be a service?
  • ชวนไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อศึกษาพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
  • แลกเปลี่ยนและทำเวิร์กชอปออนไลน์

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.

Live on Facebook : https://www.facebook.com/museumsiamfan

ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่ https://bit.ly/3nWrvuM

วันที่สร้าง : 13 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

30 พ.ค. 2564

13:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775