คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา Pain Point in Science Communication
กิจกรรมปี 2564

19 พ.ค. 2564

เสวนา Pain Point in Science Communication

143 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญร่วมฟังเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก 

(Asia Pacific Network of Science and Technology Centres, ASPAC)

 

เป็นการเสวนาฯ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์

ภายในแนวคิด ASPAC's Share-2-Learn

ในหัวข้อเสวนา Pain Point in Science Communication

(ปัญหาในการสื่อสารวิทยาศาสตร์)

 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3bhxjKh หรือสแกน QR CODE

วันที่สร้าง : 13 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

19 พ.ค. 2564

13:00 - 14:00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911