คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus 2021 : คิดเป็นเห็นภาพ
กิจกรรมปี 2564

23 พ.ค. 2564

Museum inFocus 2021 : คิดเป็นเห็นภาพ

203 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Museum inFocus 2021

ขอชวนคนทำงานพิพิธภัณฑ์ นักคิด นักออกแบบ นักการศึกษาและผู้สนใจ 

ร่วมการบบรรยายและทำเวิร์กช้อปออนไลน์

หัวข้อ "คิดเป็นเห็นภาพ การคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบนิทรรศการและงานการศึกษา"

Visual Thinking and System Mapping for Exhibition and Instructional Design

 

วิทยากร :

อาจารย์ ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประเด็นบรรยาย

  • ทำความรู้จักวิธีคิดที่จะช่วยนำเนื้อหาต่างๆ ให้ปรากฏแจ่มชัดด้วย “ภาพ”
  • เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบ อันเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

และเป็นทักษะสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

  • ฝึกการมองสรรพสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน อันนำไปสู่การวิเคราะห์

และทำความเข้าใจสถานการณ์ที่มีหลากหลายแง่มุม ไปจนถึงการเล่าเรื่องราวซับซ้อน

ผ่านแผนภาพ

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.

Live on Facebook : Museum Siam

ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่ https://bit.ly/3nWrvuM

วันที่สร้าง : 13 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

23 พ.ค. 2564

13:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775